Er bestaan vele slechte systemen die voorgesteld worden op een manier die hun zwakte vermommen. Deze kunnen aanlokkelijk zijn voor de speler die zoekt naar een schema dat zeker en vast geld oplevert. In bepaalde situaties, als het patroon van winst en verlies specifiek en voorspelbaar is, kunnen deze systemen doeltreffend zijn om de winst van de speler te vergroten en zijn verlies te verminderen. Maar aangezien voorspelbaarheid geen eigenschap is van blackjack zal eerder het tegenovergestelde bereikt worden.

Blackjack Progressive 2

Het twee level progressief systeem instrueert de speler om in te zettten op twee inzetniveau´s, voornamelijk één en drie eenheden, en om een hogere inzet te riskeren na elke winst en elk verlies. Zowel in theorie als in de praktijk zal de winst van de speler vergroten bij winnende streaks en verkleinen bij het verliezen van streaks en de speler komt naar voren als een consistente gokker die inzet op twee eenheden per elke hand:

WAGER1311333
RESULTWLLWWWL
BALANCE+1-2-3-2+1+4+7

Alhoewel in de periodes wanneer het patroon winst-verlies is, de speler altijd de hogere inzet op de verliezende handen inzet, zal hij slechter af zijn dan de consistent gokker die op twee eenheden in elke hand inzet:

WAGER13131313
RESULTWLWLWLWL
BALANCE+1-2-1-4-3-6-5-8

Uiteindelijk zal de uitkomst van een sessie met 90 handen volgens het progressive 2 goksysteem gespeeld afhangen van hoe de kaarten uitkwamen. Als er zich winnende streaks redelijk dikwijls voordeden, en weinig winst/verlies patronen voorkwamen, zal de speler in feite voordeel halen. De veronderstelling dat streaks met enige regelmaat voorkomen is echter puur bijgeloof.

Dit betekent niet dat het progressief systeem met twee niveau´s voortdurende verliezen met zich meebrengt,enkel dat de uitkomst van een gegeven sessie onvoorspelbaar kan varièren afhankelijk van het toeval waarmee de winst/verlies patronen zich voordoen.

Blackjack Progressive-5

Het progressieve systeem met vijf niveau´s instrueert de speler om met één inzeteenheid te starten en na elke winst een bijkomende inzeteenheid te doen, en daarna terug te keren naar een enkel eenheid na een verlies of een streak met vijf opeenvolgende malen winst. Zoals het geval is met het twee level progressief systeem zal dit in feite de winsten van de speler maximaliseren bij winnende streaks en minimaliseren bij verliezende streaks.

WAGER12311112345111111
RESULTWWWLLLLWWWWWLLLLL
BALANCE+1+3+6+5+4+3+2+4+5+9+14+15+14+13+12+11+10

De netto verliezen van de speler zijn, net zoals bij het twee level progressief systeem als volgt als een opeenvolging van handen gemengd is.

WAGER123121212
RESULTWWLWLWLWL
BALANCE+1+30+1-10-10-2

Een lange winnende streak, of een serie kleine, zal een buffer opbouwen die een langer winst/verlies patroon vereist (of verliezende streak). Bijvoorbeeld, twee maal winst laat de speler op 3, dus er zijn zes handen nodig in een winst/verlies cyclus (of drie verliezen op een rij) om de leiding te ontkennen; drie maal winst laat de speler achter op 6 plus wat twaalf cycli van winst/verlies vereist of zes opeenvolgende verliezen om het totaal op peil te krijgen.

In de loop van vele handen is het minder waarschijnlijk om bij het vijf/niveau progressief systeem verlies te krijgen als bij de versie met twee levels, maar de verliezen tasten de bankroll van de speler langzaam verder aan.

Uiteindelijke is het ook een systeem waarbij de uitkomst van om het even welke sessie onvoorspelbaar zal schommelen/ soms een netto/winst, soms een netto/verlies/ afhankelijk van de manier waarop de handen tot stand komen.

Fibonacci

De reeks van Fibonacci is een opeenvolging van getallen, waar elk de som van de twee vorige bevat: 1, 2, 3, 4, 8, 13, 21, 34, 55, 89, enz, die voorgesteld (maar niet aanbevolen) wordt als een alternatief voor het Martingale systeem. Fibonacci lijkt een minder riskant alternatief te zijn omdat de waarde van de inzet niet zo vlug toeneemt. Omwille van dezelfde reden herstelt een winst enkel de twee vorige verliezen/ en na het derde verlies, wint de speler het volledige bedrag dat hij totdaar verloren heeft, niet terug:

LOSSESMARTINGALEFIBONACCI
11+11+1
22+12+1
34+130
48+15-1
516+18-3
632+113-6
764+121-11
8128+134-19

De waarschijnlijkheid van een reeks met acht verliezen is aanzienlijk minder dan 1% maar het is 65.7% waarschijnlijk dat dit zich tijdens een sessie met 90 handen zal voordoen. Ondertussen is het heel erg onwaarschijnlijk dat de speler een reeks van negentien opeenvolgingen krijgt waarbij hij de eerste of tweede hand wint om deze verliezen terug te winnen. Alles bij elkaar beschouwd, is dit een verliezend systeem.

D’Alembert

Jean D’Alembert stelde dat de waarschijnlijke uitkomst van een gebeurtenis in een opeenvolging beïnvloed wordt door de bekende uitkomsten die eraan voorafgaan. Concreter gezegd: als een opgeworpen muntstuk driemaal op een rij met de kop naar boven valt, is er een verhoogde waarschijnlijkhedi dat de volgende worp met de kop naar beneden zal vallen, omdat het statistisch gemiddelde op lange termijn moet beïnvloed worden.

Dit geeft aanleiding voor een goksysteem dat de speler instrueert om zijn inzet na een verlies te verhogen (aangenomen dat een winst zal volgen om de vergelijking gelijk te stellen) en na een winst te verminderen. Wiskundig gezien brengt dit een som nul voort, het is het aantal winsten en verliezen dat gelijk is en de verhogingen en verlaging brengen alles in balans:

WAGER121111212343
RESULTLWWWWLWLLLWL
BALANCE-1+1+2+3+4+3+5+4+3-1+30

Statistisch gezien brengt de basisstrategie een opeenvolging van handen voort waarbij op lange termijn de verliezen en winsten ruwweg gelijk zijn, dus de strategie van D’Alembert zou effectief moeten werken ongeacht het patroon waar de winsten en verliezen zich voordoen. De balans om de vergelijking perfect te maken voor alle situaties zou de speler in staat moeten stellen om een negatieve inzet naar zijn eigen hand te spelen (of in te zetten op de hand van de dealer om zijn eigen hand te verslaan) wat geen beschikbare optie is. Aangezien de winst-verlies verhouding bovendien aanzienlijk minder dan 50:50 is, zal de totale uitkomst beduidend minder dan nul zijn.

Omgekeerde versies van Martingale, Labouchere en D’Alembert

If a player assumes a system is guaranteed to fail, it would seem logical that doing the exact opposite will produce a system that is guaranteed to win. This gives rise to the “Reverse” (also called “Contra” or “Anti-“) wagering systems. Mathematically, the assumption is sound—but if a player reverses a system that’s guaranteed to win, the result will be a sure loser.

Reverse Martingale wordt gespeeld door de inzet na elke winst te verdubbelen (in plaats van na elk verlies) om zo te profiteren van winnende streaks. Op lange termijn zal dit nooit succesvol blijken omdat de speler onvermijdelijk een hand zal verliezen- en dat enkele verlies overschaduwt alle vorige winst van de speler, samen met nog een eenheid.

Reverse Labouchere werkt op dezelfde manier: als verliezende weddenschappen de tabel van waaruit de inzet komt verminderen en de winnende deze verhogen, zal het resultaat van een reeks handen die volgens deze conclusie gespeeld worden onvermijdelijk een verlies zijn.

Reverse D’Alembert, ondertussen is niet beter of slechter dan het oorspronkelijke. Aangezien het uiteindelijke resultaat van de D’Alembert strategie een nul is zal de vergelijking omdraaien ook tot een nul leiden. Aangezien de winkansen echter zowat beneden nul liggen (en de speler geen negatieve som kan inzetten) zal de uitkomst beduidend lager liggen.

Deze strategieën worden voornamelijk voorgesteld voor informele doeleinden- dus een speler kan slecht advies vermijden. Als men ziet hoe deze systemen erin falen het beoogde resultaat te verkrijgen, is het perspectief van tegenstanders van goksystemen makkelijker te begrijpen. Echter zoals het onderdeel doeltreffende systemen weergeeft is deze veralgemening fout.