Leergierige gokkers zullen investeren in elk fenomeen dat hen zelfs maar het geringste voordeel in het spel belooft. Terwijl het niet te ontkennen valt dat een speler die clumps kan lezen en aan shuffle tracking doet enig bijkomend voordeel in het spel wint, vereisen deze technieken een dergelijke intensieve en voortdurende matevan lef en berekening dat het bijna onmogelijk is om te oefenen zonder gebruik te maken van andere, doeltreffender technieken en strategieën.

Shuffle Tracking

Het is mogelijk om shuffles na te trekken omdat de meeste dealers de kaarten op een eenvoudige manier behandelen, kaartspellen op een voorspelbare manier indelen in deze perfect door elkaar halen zodat de kaarten drie maal gesneden en door elkaar geschud worden. DIt schenkt een voordeel van vijf kaarten tussen elke twee die vooraf door uitgedeeld werden (tenzij het kaartspel tussen hen verdeeld was).

Second, the player can predict, whether by depth or by “key” cards, when the tracked cards will show. If judging by depth, the player may know that one or more tracked cards will come out in the next hand depending on the number of cards that have been dealt. If referring to key card, the player may know that an ace is a certain number cards behind another card that was returned to the rack, and thereby know which player (or the dealer) will receive the tracked cards in the next deal.

De gebruiker kan kaarten opsporen door voorzichtige observatie, ofwel in de diepte ofwel door “sleutelkaarten”. Wat beoordelen in de diepte betreft kan de speler weten dat één of meerdere opgespoorde kaarten in de volgende hand uitkomen en afhangen van het aantal uitgedeelde kaarten. Wat de sleutelkaart aangaat kan de speler weten dat een aas een bepaald aantal kaarten achter een andere kaart die terug aan het rack toevertrouwd was en zo weet welke speler (of de dealer) de opgespoorde kaarten in de volgende ronde zullen uitgedeeld worden.

De speler kan inzetten als hij absoluut zeker weet dat hij bij de volgende hand een aas ontvangt wat de winkansen zeker en vast in zijn voordeel maken. Zonder de waarde van om het even welke andere kaart te kennen, is er een kans van 31% dat hij blackjack zal trekken (en een 3:2 uitbetaling ontvangt)- en zelfs als hij dit niet doet, is het heel waarschijnlijk dat hij een 17 of meer trekt zonder bust te spelen.

Tegenmaatregel van het casino: kaartenschudmachines

Het gebruik van kaartenschudmachines in sommige casino’s is een doeltreffende tegenmaatregel van beide technieken. Omdat de machines ondoorschijnend zijn is het voor een speler niet mogelijk om de manier waarop de kaarten gesneden en geschud worden te observeren- dus zowel shuffle tracking als clump reading zijn onmogelijk.

Deze machines zijn niet totaal nadelig voor de speler. Net zoals bij het manueel schudden die elke kaart slechts een paar plaatsen te verschuiven in het kaartspel doet een kaartenschudmachines dit willekeurig.

Het resultaat is een geschud kaartspel dat volledig willekeurig is- of zo willekeurig als technisch mogelijk is. Als zich clusters van kaarten voordoen, blijven deze in de loop van verschillende rondes niet (noodzakelijk) behouden en zeker ongewijzigd. Terwijl dit de mogelijkheid van de speler beperkt om specifieke kaarten of clumps van kaarten na te trekken, beperkt dit ook de mogelijkheid van het huis om het kaartspel te stapelen door onevenwichtige shuffles en clumps te maken, te behouden en te wijzigen, dit functioneer zoals het hoort waardoor de kaarten geteld kunnen worden om de winkansen in zijn voordeel te krijgen.