Korträkningsinstruktör

Följande tränare hjälper dig att öka din skicklighet när det gäller att räkna kort. Innan du fortsätter, se till att läsa vår korträkningsguide i den avancerade strategisektionen. Den här övningen kommer att köra en sekvens av kort för att utveckla din fingerfärdighet och bekantskap med ett räkningssystem. Det kommer att testa din kunskap när det gäller värdet för varje kort och hur bra du är på att hålla löpande räkning. En unik egenskap i vår träningsmiljö är jämförelse av olika korträkningssystem för samma status i kortleken, som gör att du kan jämföra resultaten av olika system. Här nedan hittar du användarinstruktionerna.

Användarinstruktioner

Tränaren är mycket självförklarande, detta är grunderna. För att visa nästa kort, tryck på korthögen till höger. För att visa föregående kort, klicka på den vänstra högen.

För att nå det sista kortet i leken, klicka på framåtikonen till vänster. Detta kommer att rensa korthögen på höger sida. För att gå tillbaka till det första kortet, klicka på bakåtikonen.

Blanda kortleken(arna) genom att trycka på den röda resetknappen höst upp till höger. Val av ett nytt antal kortlekar kommer automatiskt att också blanda korten.

När du väljer ett nytt räkningssystem blandas inte korten!

På det här sättet kan du jämföra resultaten av att använda olika system. Klicka på stopptimern längst ned för att pausa/fortsätta timern. För att återställa timern tillbaka till 0, tryck på den röda resetknappen.

Du kan gömma valfri sektion genom att trycka på den röda ikonen med ett X. Klickar du igen kommer de att visas igen.

Att klicka på VALFRI siffra kommer att gömma siffran och dölja den med ett X. Klicka igen för att visa.

Räkningsvärden

IRC: Löpande räkning (för de flesta system är detta 0.)

TC: True Count- verklig räkning

A: Utdelade ess

7: Udelade 7:or

2-9: Kort av valör 2-9 som delats ut (inklusive 7:or)

10-K: Kort av valör 10-K som delats ut.

Kortlekar: Antal kortlekar kvar i skon (52 kort)