Om Ace-Ten.com

Syftet med ace-ten.com är att samla in och sprida information om spelet blackjack och att förse spelare och blivande spelare med information och resurser av intresse.

Frånsägelse av ansvar

Informationen på denna webbplats tillhandahålls med förståelsen att det kommer att användas för lagliga ändamål vid sådana tidpunkter och på sådana platser som anses lämpliga.

Råd och anvisningar som tillhandahålls av webbplatsen bygger på matematisk sannolikhet. Medan matematisk sannolikhet oftast fungerar i praktiken, utgör det inte en garanti för prestationsförmåga.

Webbplatsen innehåller också länkar till andra webbplatser som inte är under tillsyn av ace-ten.com, utan det är en fråga om bekvämlighet för besökare. Länkar till webbplatser från tredje part innebär varken ett godkännande av deras innehåll eller utgör ett stöd gällande garanti av soliditet eller riktigheten av innehåll och tjänster som dessa platser kan erbjuda.

Sekretess

Eftersom ingen personlig information krävs för att använda ace-ten.com eller någon av dess funktioner, skulle en “sekretesspolicy” vara helt oväsentligt. Eftersom denna typ av information varken samlas in som en självklarhet och inte heller den information som samlas in och används har som syfte att samla in personlig information, förbehåller sig ace-ten.com rätten att lämna ut information som krävs för att följa lagar, bestämmelser, juridiska processer eller begäran.

Kasinospel är inte lagligt för minderåriga, vilket leder till att innehållet i ace-ten.com inte bör vara av något som helst intresse för barn. Webbplatsen är inte avsedd för en publik av minderåriga, inte heller är det främjat med avsikten att locka till sig deras uppmärksamhet.

Att kontakta ace-ten.com

Förfrågningar, önskemål eller kommentarer om denna webbplats kan skickas till info@ace-ten.com.