Information

Andra delar av denna webbplats erbjuder raka och tydliga råd utan en massa utarbetad information, vilket kan leda till att man vill ha lite mer detaljer, eller kommentarer om frågor som inte alls beaktats. Artiklarna och annan information i det här avsnittet bör bidra till att förtydliga vissa saker.

Hokum: Myter och dåliga råd

Informationen i avsnittet om strategier fokuserar på matematiskt sunda metoder. Det finns en mycket större grupp med råd som bygger på myter och vidskepelse, eller logik som kan tyckas vara rimlig tills den sätts på prov. Här är några kommentarer gällande denna sorts nonsens.

Artiklar

Denna samling artiklar ger mer detaljerad information om relevanta ämnen för blackjackentusiaster.

FAQ

Svar på några av de mer återkommande frågorna gällande blackjack, tillsammans med ett formulär för att kunna skicka in din egen fråga.