Situationsanpassad Blackjack Strategi

Diagrammet som används i förklaringen av den grundläggande strategin var utvecklat för spel med flera kortlekar, där givaren måste stanna på mjuk 17. Det är inte tänkt att användas i alla situationer, eftersom båda dessa faktorer—antalet kortlekar och reglerna som inverkar på givaren—har betydelse för de möjliga utfallen.

En kortlek vs flera kortlekar

För alla typer av spel finns det en övre gräns för antalet kort i leken—och när alla kort med ett visst värde har dragits, minskar sannolikheten att de dyker upp jämfört med ett kort med något annat värde, för varje hand som spelas. Dessa skillnader kan vara väldigt avgörande.

Det maximala antalet kort som kan tas som givare minskar när alla möjliga kort med lågt värde (ess och tvåor) har tagit slut, vilket också minskar antalet beräkningar. En givarens hand med värdet 5 (en trea och en tvåa) kommer att maximalt kunna ta 9 kort i ett spel med flera kortlekar (3 kort med värdet två, följt av 6 ess) men endast 8 kort i ett spel med en enskild kortlek (tre kort med två, fyra ess och sedan en trea)

Dessutom blir det mindre sannolikt att ett okänt kort skulle ha något av dessa värden ju fler kort som delas ut till spelarens och givarens hand. Till exempel, om givarens synliga kort är en femma, minskar sannolikheten att något okänt kort har värdet fem med 1,9% (3/51 istället för 4/51), om inga andra femmor är synliga. Sannolikheten att startvärdet för givarens hand är 10 är något mindre än att handen har vilket annat värde som helst, och sannolikheten att vilken spelarhand som helst innehåller ett kort med värdet fem är något mindre.

Av samma anledning har en spelare 4,00% lägre chans att få en femma utdelad till sig efter att ha splittat ett par av femmor (eftersom 2 redan är använda, kan det bara finnas två kvar bland 50 okända kort). Ännu en detalj är att om spelaren har ett par med femmor och givarens synliga kort är en femma, är chansen bara 2% för att ett okänt kort ska vara en femma.

Om en femma visar sig när någon spelare tar kort eller när givaren tar kort, samtidigt som spelaren har par i femmor och givaren har en synlig femma, så är sannolikheten 0% att en femma överhuvudtaget ska dyka upp igen, så oddsen när andra kort tas blir 1 på 12 istället för 1 på 13. Nettoeffekten kan bli dramatisk för de möjliga utfallen för varje hand.

I spel med flera kortlekar späds oddsen ut på ett sätt som gör att de blir i det närmaste obetydliga. Spelas det med två kortlekar innebär varje femma som visar sig endast 1/103 (0,97%) och med åtta kortlekar endast 1/415 (0,24%). Från den punkten och framåt kommer påverkan från utspädning bli så minimal att det i sin tur påverkar utfallen i så liten utsträckning att man kan bortse från det.

Givaren tar kort på mjuk 17

I spel där givaren tar kort på mjuk 17 så förskjuts utfallen för låga händer och mjuka händer. När ett kort tas på mjuk 17, är det en sannolikhet på 21,21% att handen blir tjock och en sannolikhet på 44,57% att den resulterande handen får ett värde högre än 17 (jämfört med 0% sannolikhet för båda utfallen om givaren stannar)

Det här kommer påverka de troliga utfallen för alla givarhänder där en mjuk 17 kan inträffa (antingen ess eller sexa visas), eller vilken hand som helst där ett nytt kort har stor chans att ge mjuk 17 (alla händer som visar två till fem).

Oavsett hur många kortlekar som används kommer det påverka sannolikheten för utfallet för givaren i nästan hälften (46,15%) av alla situationer, om givaren tar kort på mjuk 17.

Situationsanpassade diagram

För att kompensera för skillnaderna måste spelaren använda det lämpliga diagrammet för den typ av spel han ska gå med i.

 

 

Skillnaderna

Istället för att memorera alla fyra diagram är det enklare att memorera diagrammet för den vanligaste speltypen som spelaren kommer gå med i, samt vara uppmärksam på skillnaderna.

Eftersom de flesta bord erbjuder spel med flera kortlekar där givaren stannar på mjuk 17, kommer här skillnaderna från det perspektivet:

När givaren tar kort på mjuk 17:

 • Dubbla 11 mot ett ess
 • Ge upp med 15 och 17 mot ett ess.
 • Dubbla mjuk 19 mot 6
 • Om fyra kortlekar används—dubbla mjuk 18 mot en tvåa och ge upp med par i åttor om det inte finns möjlighet att splitta dem. Vid spel med en kortlek, splitta par i treor mot en åtta.

När du möter spel med en kortlek:

 • Dubbla med åtta (inklusive par i fyror) mot 5 och 6
 • Dubbla nior mot en tvåa
 • Ge inte upp mjuk 15 mot 10
 • Ge inte upp mjuk 16 mot 9
 • Dubbla mjuk 13 eller 14 mot en fyra
 • Dubbla mjuk 17 mot en tvåa
 • Dubbla mjuk 19 mot en sexa
 • Splitta par i fyror mot en fyra
 • Splitta inte par i tvåor mot en trea
 • Splitta sexor mot en sjua
 • Om givaren stannar på mjuk 17, dubbla 11 mot ett ess.