Van binnenkomst tot checkout

Zich inkopen

Tenzij u aankomt bij een tafel met een stapel chips, moet u zichzelf inkopen. Bij spellen waar een bord “no mid-shoe entry”- vermeldt, is het niet toegestaan om zichzelf in te kopen als het spel bezig is- u moet wachten tot de volgende ronde van kaarten schudden. Anders kunt u zich inkopen op elk ogenblik dat het spel niet bezig is. Alhoewel het niet verboden is om uw geld op de tafel te plaatsen als een hand bezig met spelen is (tenzij u het bovenop de inzet van iemand plaatst) kunt u verwachten genegeerd te worden totdat de hand uitgespeeld is.

De te volgen procedure voor het zich inkopen is uw biljetten op de tafel leggen tussen uzelf en de dealer- om het even waar behalve op de plaats die voor gokken bedoeld is. In sommige casino’s worden zowel biljetten als cheques op de plaats van inzet gelegd als weddenschap- dus als uw zich op deze plaats nog bevindt als de volgende hand verdeeld wordt, vergokt u uw volledige bankroll in één enkele hand.

U hoeft uw biljetten niet voor de dealer open te spreiden. Als u dit doet, zal de dealer ze tellen, hen op de tafel leggen zodat de camera’s het duidelijk kunnen zien. De dealer is verplicht de aandacht van de pit boss te trekken als er transacties van bepaalde bedragen gemaakt worden (meestal $100 of meer).
De dealer mag ook vragen in welke waarden u de cheques wilt. De keuze ligt volledig bij u maar de beste procedure is vragen naar cheques die makkelijk gesorteerd kunnen worden volgens de waarde die u wil inzetten om te vermijden dat u later moet vragen om te wisselen. De dealer legt de chips methodisch neer opnieuw voor de camera’s. Eens de chips geteld zijn zal de dealer uw contant geld in een gleuf op de tafel deopneren en de chips naar u toe schuiven- neem ze niet aan tenzij de dealer duidelijk zijn handen wegtrekt. Het casino moet zeker zijn dat de dealer geen bijkomende chips in uw stapel of handen laten glippen heeft, dus de camera moet de wegtrekkende handen van de dealer registeren net als de aanwezigheid van de chips op de tafel alvorens ze naar de speler toegeschoven worden. Indien u dit niet doet, mag u het bezoek van een pit boss samen met enkele veiligheidsbeamten verwachten.

U mag zich ook inkopen aan de hand van een marker, waarbij u de gegeven chips op krediet krijgt. Om dit te kunnen doen moet u van tevoren een kredietovereenkomst met het casino sluiten.

Behandeling van cheques

Als u cheques ontvangt, behandel ze als contant geld want dat zijn ze. Plaats ze voor u op de tafel en laat ze daar liggen, raak ze enkel aan indien nodig voor transacties zoals het spelen. Casino’s houden cheques op elk ogenblik in de gaten- die van u, van andere spelers en van de dealer- om veiligheid te waarborgen en het verloop van het spel te volgen.

Boven alles zijn twee zaken belangrijk:

  • Raak nooit de cheques van anderen aan- noch van de dealer, noch van andere spelers. Dit is de vlugste manier om uit het casino verwijderd te worden en misschien naar de gevangenis te moeten.
  • Hou altijd uw handen weg van die van de dealer als de cheques overhandigd worden, omwille van bovenvermelde reden.

Transacties met cheques

Op ieder moment van het spel mag u de dealer vragen een cheque in kleinere bedragen te breken (wat meestal gedaan wordt als u kleinere cheques nodig heeft als fooi voor de dealer of dienster), alhoewel het beleefd is te wachten tussen handen door tenzij het noodzakelijk is om dit vroeger te doen.

U mag ook cheques met kleinere bedragen laten omzetten naar grotere bedragen (wordt “coloring up” genoemd), alhoewel dit vooral gedaan wordt bij het verlaten van de tafel. In zeldzame gevallen kan de dealer vragen om sommige van uw cheques color up te wisselen, als u een grote hoeveelheid cheques heeft in een bedrag waarvan de dealer tekort heeft- dit zal een lange pauze van het spel vermijden als de dealer wacht op casino personeel om meer chips te brengen.

Plaats cheques bij het wisselen op de verste zijde van de gokplaats. De dealer zal ze tellen indien nodig, en uw wisselgeld of chips met een hogere waarde overhandigen. En opnieuw wacht totdat de handen van de dealer weg zijn alvorens ze te nemen

Uw inzet plaatsen

Plaats bij het begin van een hand het bedrag dat u wilt inzetten op de plaats van inzet, ruwweg in het midden. Zorg ervoor dat aan de vereisten van de tafel voldaan wordt (minimum en limiet). Als u meer dan één cheque inzet, stapel ze netjes, en als u meerdere cheques met verschillende waarden inzet worden de hogere waarden op de bodem van de stapel geplaatst. Als uw chips zich buiten het centrum bevinden, uitgespreid liggen, slordig of foutief gestapeld zijn, zal de dealer deze corrigeren. Alhoewel dit geen verdere gevolgen heeft, zullen zowel de dealer als de andere spelers gefrustreerd zijn als dit regelmatig gebeurt.

Een fooi voor de dealer wordt meestal als symbolische inzet (of “symbool”, teken”) geplaatst ruwweg op 2:00 positie van de gokcirkel. Zoals bij de inzet van de speler moet dit netjes en de juiste volgorde gestapeld worden als het meer dan één chip bevat.

U mag uw inzet niet aanraken totdat de hand gespeeld is- uw inzet wijzigen nadat u de kaarten gezien heeft is een vorm van bedrog en de gevolgen zullen variëren van verbale waarschuwingen tot uitsluiting en zelfs vervolging. Zelfs als er een fout gemaakt wordt (u zet lager of hoger dan de tafellimieten in), kan dit niet gewijzigd worden. Het moet blijven staan totdat de kaarten verdeeld zijn.

Aangezien de verantwoordelijkheid van de dealer is om de weddenschappen te controleren voor de kaarten verdeeld worden, zal hij wellicht een waarschuwing krijgen op het einde van zijn shift- of eerder als fouten regelmatig voorvallen. De dealer zal in plaats van beschaamd te worden en mogelijk zijn job in gevaar te brengen, u instructies geven om de weddenschappen te corrigeren en eventueel een pit boss roepen (die u meestal van de tafel verwijdert) als u dergelijke “fouten” dikwijls maakt.

Uw hand spelen

Er bestaan twee soorten overeenkomsten om blackjack te spelen- hand-dealt spellen (meestal één of twee kaartspellen) waarbij de kaarten van de speler face-down uitgedeeld worden en shoe-dealt spellen (meestal vier of meer kaartspellen) waarbij ze face-up uitgedeeld worden. Er zijn enkele verschillen tussen beide.

Ten eerste is het de spelers in een shoe-dealt spel niet toegestaan om hun kaarten aan te raken. In een hand-dealt spel mogen spelers hun kaarten aanraken met slechts één hand (om het even welk), moeten de kaarten over de tafel heen houden en mogen slechts één hand op één moment vasthouden (u mag twee handen op twee afzonderlijke weddenschappen spelen, of een enkele hand spitsen in twee afzonderlijke handen).

Terwijl u de hand speelt, moet u signalen met de hand maken om aan te geven wat u bedoelt. Deze signalen moeten de gebruikelijke overeenkomsten volgen en moeten op een duidelijke manier over het speeloppervlak gemaakt worden. Zelfs als u de dealer om een slag vraagt, kan hij eisen om een signaal met de hand voor de camera’s te geven.

Om een slag te vragen bij een hand-dealt spel, veeg het onderste van de kaarten met een vegende beweging naar uzelf toe tegen de tafel. Maak bij een shoe-dealt spel dezelfde beweging met uw vingers nabij de kaarten. Om aan te geven dat je stand kiest bij een hand-dealt spel, moet u de kaarten onder uw chips plaatsen. Dit dient voorzichtig te gebeuren zodat de chips niet bewogen of omvergeworpen worden. Het is ook aan te raden de kaarten zodanig vast te houden dat ze voor de camera’s zichtbaar zijn en het duidelijk is dat er geen bijkomende kaart onder verborgen is.

Wuif bij een shoe-dealt spel horizontaal met uw handen over de kaarten. Om paren te splitsen, plaats een bijkomende inzet naast de bestaande. Als het spel hand-dealt is, moet u de kaarten op de tafel omdraaien zodat de dealer kan bevestigen dat er een paar is. De dealer zal de kaarten opzij houden en de bijkomende gok in de nieuwe hand plaatsen.

Om aan te geven dat u wenst te verdubbelen (in gelijk welk spel), plaats de bijkomende inzet naast de oorspronkelijke. Bij een hand-dealt spel waarbij er over doubling beperkingen zijn, moet u de kaarten op de tafel omkeren om te bewijzen dat u aan de vereisten voldoet. Als de kaarten paired zijn (een paar vijven) mag de dealer u vragen om te bewijzen dat u wilt verdubbelen ( en niet splitsen) door te vragen “verdubbelen?” of “één kaart?” omdat het signaal gelijkaardig is.

Het is belangrijk om bij welk spel ook uw beurt af te wachten. Het is niet enkel beleefd ten opzichte van andere spelers en de dealer (die meerdere spelers tegelijk moet bedienen), het voorkomt ook onwelvoeglijkheid. Bijvoorbeeld, als u iets aan uw inzet toevoegt met de bedoeling te verdubbelen, kan het lijken alsof u de originele inzet wijzigt nadat de kaarten gezien zijn (een ernstige inbreuk op de regels) tenzij u de aandacht van de dealer heeft en uw bedoelingen kenbaar gemaakt zijn zoals bovenvermeld.

Uitchecken en afrekenen

Als u klaar bent met spelen, sta gewoon op en verlaat de tafel. Als u over een groot aantal chips beschikt, is het gebruikelijk om deze op het einde van het spel color up te behandelen. Dit vermindert de kans dat de dealer moet vragen om chips met een lagere waarde, dat het spel later uitgesteld wordt en laat het casino toe om de cash flow beter in de gaten te houden (ze letten meestal alleen op chips van $100 of meer bij controle van de tafels en de kassier).

Plaats om uit te checken uw chips naar de dealers’ kant van de gokplaats en vraag om een color up. Zoals bij iedere transactie dient u de handen weg van de dealer te houden en enkel naar uw chips te reiken als de dealer deze naar u toe geschoven heeft en zijn handen weggetrokken heeft. Om uw chips voor contant geld af te kopen of uw markers terug te kopen, moeten uw chips naar de kassier gebracht worden. De meeste dealers en pit bosses zijn niet gemachtigd om deze transacties te verrichten (alhoewel op sommige plaatsen uw marker aan tafel kan en moet teruggekocht worden).