Korttellersimulator

Følgende simulator tilbys slik at du kan øke ferdighetene dine i kort-telling. Før du starter bør du sørge for å lese veiledningen vår om kort-telling i seksjonen for avansert strategi. Denne simulatoren kjører en kortsekvens, slik at du kan utvikle fingerferdighet, og bli kjent med et tellesystem. Det tester kunnskapen din om verdien til hvert kort og hvor nøyaktig du karer å telle fortløpende. Simulatoren vår har en unik funksjon, som gjør det mulig å sammenligne ulike korttellesystemer for samme kortstokk, noe som gjør det mulig for deg å sammenligne resultatene fra ulike systemer.

Du finner brukerveiledningen nedenfor.

Brukerveiledning

Denne simulatoren er veldig selvforklarende, men her får du det grunnleggende.

 • For å vise neste kort trykker du på kortstokken til høyre. For å vise det foregående kortet klikker du på stokken til venstre.
 • For å komme til det siste kortet i stokken klikker du på pilen som peker fremover. Dette rydder unna kortstokken til høyre. For å komme tilbake til det første kortet klikker du på pilen som peker bakover.
 • Stokk kortene ved å klikke på den røde nullstill-knappen i øvre høyre hjørne. Kortene blir også stokket hvis du velger et nytt antall kortstokker.
 • Når du velger et nytt tellesystem blir ikke kortene stokket! På denne måten kan du sammenligne resultatene fra ulike systemer.
 • Klikk på stoppeklokken nederst, for å pausere/fortsette, timeren. For å nullstille, klikker du på den røde nullstill-knappen.
 • Du kan skjule deler ved å klikke på det røde X-ikonet. Ved å klikke igjen slås de på.

Telleverdier

 • IRC: initial running count (for de fleste systemer er dette 0)
 • TC: true count
 • A: utdelte esser
 • 7: utdelte 7-ere
 • 2-9: utdelte kort mellom 2 og 9 (inkludert 7-ere)
 • 10-K: utdelte kort mellom 10 og K
 • Kortstokker: antall kortstokker igjen i skoen (52 kort)